Сертифікатні освітні програми

Історія і культура Полтавщини з основами екскурсійної справи
Історія повсякдення
Історія дитинства (матеріальна культура, візуальні та писемні джерела)
Історичні аспекти європейської ідентичності
Управління сталим розвитком туризму
Управління регіональним розвитком туризму
Управління персоналом в туризмі
Українська суспільно- політична думка (друга половина XVII _ XIX століття) постаті.
Україна в Європі та світі
Туристично-краєзнавча робота з учнівською молоддю
Туристичне краєзнавство
Теорія соціальних комунікацій
Теорія аргументації
Тематичне картографування_СО (Географія), Туризм
Тематичне картографування_Природничі науки
Сучасні геодемографічні процеси
Світоглядні проєкти сучасності
Релігійний та паломницький туризм
Професійний інструментарій у сучасній історичній науці
Природні туристичні ресурси Полтавщини
Практикум з екскурсознавства
Правове регулювання освітньої та наукової діяльності в Україні
Пам'яткознавство та охорона культурної спадщини в Україн_
Основи технологій виробництва
Основи підприємництва і гостинності в сільському туризмі
Основи культурології та міжкультурної комунікації
Освіта для сталого розвитку_СО(Географія)
Освіта для сталого розвитку
Організація і проведення туристських походів та змагань_СО (Географія)
Організація і проведення туристських походів та змагань
Організація туристичних походів
Місто Полтава у другій половині XVIII ст
Методика розробки турів
Методика розв’язування задач з географії
Методика музейно-етнографічних досліджень
Методика архівної фондової роботи
Людина в соціальному середовищі
Курортна справа і курортологія
Культурний туризм та креативні індустрії
Культурна динаміка світових цивілізацій
Культова архітектура
Країнознознавство
Календарно-родинна обрядов_сть українц_в
Захід та Схід взаємовплив культур
Етнорелігійний чинник у всесвітній історії
Етнографія словянських народів з основами етнології
Етичні проблеми сучасного суспільства
Етика та естетика
Духовні основи державотворення давніх словян
Дитячі ігри історія розвитку
Державотворчі процеси в новітній історії України
Давня Середньовічна історія мистецтва
Видатні жінки в історії України
Благодійництво у цивілізаційному вимірі всесвітньої історії
Афінська демократія як історичний феномен
Археологічна керамологія
Актуальні проблеми релігієзнавства
Активний туризм