Вступ

Запрошуємо на навчання за спеціальностями

014 Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія
014 Середня освіта (Географія)
106 Географія
103 Науки про Землю
242 Туризм
033 Філософія
031 Релігієзнавство

АСПІРАНТУРА:
032 Історія та археологія
033 Філософія
011 Освітні, педагогічні науки

ДОКТОРАНТУРА:
032 Історія та археологія

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та ліцензовані обсяги

Перелік документів для вступу

Вступники особисто подають заяву, до якої додають:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданого у 2017, 2018, 2019, 2020 роках;
  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см та
    2 поштових конверти.


ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2020 РОЦІ


До уваги майбутніх абітурієнтів!
На сайті університету розміщено корисні ресурси
для підготовки до ЗНО з географії

На допомогу випускникам для якісного складання ЗНО з географії на сайті університету  у вільному доступі розміщено інформаційні матеріали із найбільш складних тем, що підготовлені викладачами кафедри географії та методики її навчання:  Загальні закономірності географічної оболонки Землі (асист. С. Сарнавський), Типи та закономірності формування клімату Землі (проф. Л. Вішнікіна), Пояснення задач із картографії та топографії (доц. О. Федій), Поняття про ландшафт та карта ландшафтів України (доц. Л. Булава), Населення України і світу (доц. А. Шуканова). Ці та інші матеріали розміщено за посиланням http://geography.pnpu.edu.ua/?page_id=740  

Також у майбутніх абітурієнтів є можливість отримати олайн-консультацію у провідних викладачів кафедри, авторів шкільних підручників з географії у коментарях на веб-сторінці.

Для обдарованих учнів та вчителів географії безумовно корисними будуть матеріали для підготовки до олімпіад та конкурсу-захисту робіт МАН з географії, що доступні на сайті за посиланням http://geography.pnpu.edu.ua/?page_id=775

Звертаємо увагу майбутніх абітурієнтів, що подовжено термін прийому робіт заочного туру Всеукраїнської олімпіади ПНПУ імені В. Г. Короленка для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти 2020 року з математики, фізики, хімії, біології, географії (http://pnpu.edu.ua/vstup), участь в якій надає можливість підвищити свій конкурсний бал, а саме отримати до 20 додаткових балів до відповідного предмету сертифікату ЗНО при вступі на окремі спеціальності університету.