Вступ

Запрошуємо на навчання за спеціальностями

014 Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія
014 Середня освіта (Географія)
106 Географія
103 Науки про Землю
242 Туризм
033 Філософія
031 Релігієзнавство

АСПІРАНТУРА:
032 Історія та археологія
033 Філософія
011 Освітні, педагогічні науки

ДОКТОРАНТУРА:
032 Історія та археологія

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та ліцензовані обсяги

Перелік документів для вступу

Вступники особисто подають заяву, до якої додають:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданого у 2017, 2018, 2019, 2020 роках;
  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см та
    2 поштових конверти.

Етапи вступної кампанії
в університеті у 2020 році