Конференції

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи у історичному дискурсі Західної цивілізації
7 квітня 2020 року


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Всеукраїнської науково-практичної конференції
24-25 вересня 2020 року