Конференції

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції з міжнародною участю

«Освітні й наукові виміри географії та туризму»

17 квітня 2024 року


Всеукраїнська науково-практична конференція

«Треті Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії імені професора Бориса Года»

17 листопада 2022 року


Всеукраїнська науково-практична конференція

 «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень»

24-25 травня 2022 року


Дванадцятий Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ»
(25-26 березня 2021 року)


Всеукраїнська онлайн-конференція з міжнародною участю
«ДРУГІ ПОЛТАВСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ»,
присвячені 60-літтю професора Бориса Года
17 листопада 2020 року


“Освітні й наукові виміри географії та туризму”:
Матер. Всеукраїнської науково- практ. інтернет-конф. для студентів, аспірантів, молодих вчених (м. Полтава, 18 листопада 2020 р.)


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 вересня 2020 року


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи у історичному дискурсі Західної цивілізації
7 квітня 2020 року