Комісія з питань якості освітиСарнавський Сергій Петрович – асистент кафедри географії та методики її навчання, голова комісії

Блоха Ярослав Євгенійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Бровко Віталій Миколайович – старший лаборант творчої майстерні факультету історії та географії

Гура Олексій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тронько Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії