Підкомісія з наукової діяльності

Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, голова комісії

Вішнікіна Любов Петрівна – доктор педагогічних наук, профессор кафедри географії, методики її навчання та туризму

Мешков В’ячеслав Михайлович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії

Сердюк Ігор Олександрович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України