Рада молодих учених

Голова ради:

Сарнавський Сергій Петрович  — асистент кафедри географії та методики її навчання.

Викладає: «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Ґрунтознавство», «Екологічні проблеми регіонів світу», «Рекреаційні регіони України», «Туристичні ресурси України». Сфера наукової зацікавленості – гідрологія, географія ґрунтів та  екологічні проблеми регіонів світу.

Секретар ради:

Мелконян Альвард Гарегінівна — старший лаборант кафедри, асистент кафедри географії та методики її навчання.  

Викладає: «Управління персоналом в туризмі» та «Менеджмент та маркетинг в туризмі». Коло наукових інтересів: менеджмент в туризмі, управління персоналом в туризмі, компетентісний підхід у географії.

Члени ради:

Лимарь Тетяна Вікторівна — асистент кафедри географії та методики її навчання.

Викладає: «Моніторинг довкілля», «Організація транспортних послуг і перевезень туристів», «Організація рекреаційних послуг».
Сфера наукових інтересів – географія транспорту та її регіональні аспекти, актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону.

Лобода Дмитро Олександрович — асистент, старший лаборант кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії. Предмет наукового пошуку: «Виховання «ідеального правителя» у філософсько-педагогічній спадщині європейського Відродження XIV – XVI століть».