ПНПУ Історичний факультет

 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИБОРИ ДЕКАНА
ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вибори декана історичного факультету відбулися 15 листопада 2018 року
на засіданні ради факультету. За підсумками голосування конкурс вважається таким,
що не відбувся (протокол №2 лічильної комісії від 15.11.2018 р.)