Анонси

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
«ДРУГІ ПОЛТАВСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ», присвяченої 60-літтю професора Бориса Года, яка відбудеться 17 листопада 2020 року у

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір»
24-25 вересня 2020 року