Анонси


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
«ДРУГІ ПОЛТАВСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ», присвяченої 60-літтю професора Бориса Года, яка відбудеться 17 листопада 2020 року у


Інформаційний лист
Шановні колеги, здобувачі вищої освіти та молод Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної інтернет-конференції для студентів, аспірантів, молодих вчених
«Освітні й наукові виміри географії та туризму»
яка відбудеться 18 листопада 2020 року