Звіти про наукову роботу

2022 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії, методики її навчання та туризму

Кафедра філософії

2021 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії, методики її навчання та туризму

Кафедра філософії

2020 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії та методики її навчання

Кафедра філософії

2019 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії та методики її навчання

Кафедра філософії

2018 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії та методики її навчання

Кафедра філософії

2017 рік

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Кафедра географії та методики її навчання

Кафедра філософії