Співпраця кафедри географії, методики її навчання та туризму з Інститутом педагогіки НАПН України

22 вересня на кафедрі географії, методики її навчання та туризму відбулася зустріч із керівником наукової школи кафедри дійсним членом (академіком) НАПН України, доктором педагогічних наук, Заслуженим діячем науки і техніки України, віце-президентом НАПН України, директором Інституту педагогіки НАПН України Олегом Михайловичем Топузовим.

На кафедрі завершена наукова робота над науково-дослідною темою «Компетентнісне навчання та викладання географії у системі неперервної педагогічної освіти» (№ державної реєстрації 0117U004975). За результатами дослідження підготовлено і видано монографію, авторами якої стали викладачі кафедри Любов Вішнікіна, Павло Шуканов, Анжела Шуканова, Олександр Федій, Сергій Сарнавський, Вячеслав Єрмаков, Євген Копилець та аспіранти кафедри Ліана Галушко, Віталій Глухота, а рецензентом Олег Михайлович Топузов.

Під час зустрічі сплановано та узгоджено плани на подальшу співпрацю кафедри з відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України. Крім того, відбулося обговорення перспектив розвитку освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (Географія)».

You may also like...