Author: Historic

Історики долучилися до організації і відкриття нової виставки у Полтавському краєзнавчому музеї

Викладачі, студенти і випускники факультету історії та географії завжди перебувають в епіцентрі важливих суспільнозначущих подій, які хвилюють суспільство та мають велике значення для формування його духовних основ і самоідентифікації. Зокрема вони взяли безпосередню участь...

0

Професор педагогічного університету Ігор Сердюк здобув іменну стипендію Верховної Ради України

13 липня 2020 р. на позачерговому засіданні парламент підтримав проєкт постанови Комітету з питань освіти, науки та інновацій про призначення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих науковців – докторів наук. За це рішення...

0

Запрошуємо учасників ЗНО з географії на онлайн консультації!

Враховуючи складність підготовки цьогорічних випускників до складання ЗНО в умовах карантинних заходів, викладачі кафедри географії та методики її навчання запрошують майбутніх абітурієнтів до онлайн-консультацій, на яких буде проаналізовано складні географічні питання та завдання оновленої...

0

Доцент Анжела Шуканова підвищила кваліфікацію у сфері розвитку сільського зеленого туризму

У рамках освітнього проєкту Полтавської облдержадміністрації «Віртуальна школа сільського зеленого туризму на Полтавщині» завідувач кафедри географії та методики її навчання Анжела Шуканова, як один із 5-ти найактивніших учасників віртуальної школи, взяла участь у Бізнес-інкубаторі...

0

Тривають консультації абітурієнтів викладачами кафедри географії та методики її навчання до підготовки ЗНО з географії

6 липня відбулася консультація щодо розв’язування задач з топографії, аналізу кліматодіаграм та вивчення демографічних процесів у світі та Україні, яку провів доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Олександр Федій. Зазначена проблематика широко представлена в програмі...

«Круглий стіл» до Міжнародного дня музеїв

Викладачі кафедри історії України зав. кафедри, доктор історичних наук Людмила Бабенко і доцент, кандидат історичних наук Лариса Шаповал 30 червня взяли участь у засідання «круглого столу» на базі музею ДІКЗ «Поле Полтавської битви». Відзначення...

Відбувся попередній захист кандидатської дисертації Дмитра Стаценка

На кафедрі історії України відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Дмитра Стаценка на тему «Боротьба із небільшовицькими партіями й організаціями на Полтавщині (1920-ті рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія...

На кафедрі історії України підвели підсумки роботи аспірантів освітньо-наукової програми «Історія та археологія» за 2019-2020 навчальний рік

На кафедрі історії України у ході планового засідання (у дистанційному режимі) відбувся звіт здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». Наразі за освітньою програмою «Історія та археологія» навчаються 12 аспірантів,...

Схвалено освітні програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

23 червня 2020 року на засіданні кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії були остаточно схвалені освітні програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, попередньо обговорені на засіданні відповідних робочих...

Вийшов черговий номер наукового фахового видання «Історична пам’ять» (№ 1(42), 2020)

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка виходять близько десяти фахових видань з різних галузей знань. Серед ни х гідне місце займає фахове періодичне видання з історії «Історична пам’ять» (головний редактор доктор історичних...