Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Вітаємо студентів групи ГО-44 з успішним складанням атестаційних екзаменів і здобуттям кваліфікації бакалавра «Вчитель географії»!

21 червня 2024 р. завершилася підсумкова атестація бакалаврів 4 курсу спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) денної форми навчання. Студенти склали атестаційні екзамени з професійно-предметної та професійно-педагогічної підготовки, які передбачені змістом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)». Атестація відбулася у змішаному форматі, з використанням технологій дистанційного навчання, так як здобувачка Негребецька Марія перебуває за кордоном.

У роботі екзаменаційної комісії з підсумкової атестації взяли участь представник стейкголдерів за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) – методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського Лариса Шкоденко.

На екзамені з професійно-предметної підготовки здобувачі вищої освіти мали можливість продемонструвати сформованість професійних предметних компетентностей, набутих студентами у процесі вивчення освітніх компонентів та під час проходження навчальних і виробничих практик. Здобувачі, які продемонстрували найкращі відповіді: Білокінь Владислав, Лобода Юлія, Ладіна Ольга, Калантай Таїсія, Олійник Богдан.

Атестаційний екзамен з професійно-педагогічної підготовки підтвердив теоретичні знання та практичні уміння майбутніх фахівців із циклу психолого-педагогічних дисциплін, готовність випускників до здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти. Найкращими були відповіді студентів: Білокінь Владислав, Лобода Юлія, Ладіна Ольга, Калантай Таїсія.

Нехай щастить в подальшій освітній та професійній діяльності!

You may also like...