Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія закінчили закінчили навчальний курс у межах програми внутрішньої академічної мобільності

Оскільки реалізація освітньої програми «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає внутрішню академічну мобільність студентів, колектив кафедри філософії прийняв рішення про направлення Гайдамаки Оксани Василівни та Кісельова Бориса Івановича на навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності до Полтавського державного аграрного університету. Тут  у ІІ семестрі 2023-2024 н.р. магістранти вивчали навчальну дисципліну «Політична регіоналістика». Дисципліна покликана дати здобувачам вищої освіти розширене уявлення про політичну регіоналістику, історію становлення цієї дисципліни, основні теоретичні школи, актуальні проблеми розвитку регіонів в сучасного світі; ознайомити із основними напрямками зовнішньоекономічних і транскордонних регіональних зв’язків регіонів, вивчити державу як територіально-політичну одиницю, шляхи внутрішньо-регіональної і трансрегіональної взаємодії і співробітництва; розглянути політичні режими, політичні еліти, регіональні союзи, організації, інтеграційні об’єднання та вплив глобалізації і світової політики на політичні процеси в різних регіонах світу та України. По закінченні вивчення даного курсу магістранти отрималаи відповідні підтверджуючі документи.

You may also like...