26 вересня на факультеті історії та географії відбулася гостьова лекція викладача і географа Університетського коледжу Копенгагена Петера Мікаеля Хансена

На кафедрі географії, методики її навчання та туризму 26.09.2023 р. розпочав свою роботу лекторій «Географічна освіта для сталого розвитку», що є продовженням міжнародної співпраці ПНПУ імені В. Г. Короленка з Університетським коледжем Копенгагена (KP). Цикл гостьових лекцій для здобувачів освіти розпочав викладач і географ Петер Хансен (Peter Mikael Hansen). Запропонована до розгляду тема «Climate change: facts, causes, consequences. Where and what to do? Human impact and Mitigation / Зміни клімату: факти, причини, наслідки. Де і що робити? Вплив людини та пом’якшення наслідків» є актуальною як з огляду на загострення проблеми глобального потепління, так і в контексті досягнення цілей сталого розвитку як стратегії виживання людства.

Підготовці до лекції передувала робота здобувачів із ключовими термінами, перелік яких попередньо були надіслані Петером Хансеном: Global warming and climate changes; Scientific consensus – IPCC; Greenhouse gasses – emissions; Antropogenic impact; Natural disasters; Sustainability – SDG; Mitigation; Hope.

Петер Хансен привернув увагу студентів новими формами представлення цифрової інформації, зокрема у вигляді «кліматичної спіралі» та анімованих графіків. Сучасна статистика, вдало підібрані ілюстрації та джерела спонукали присутніх до участі в дискусії на завершення лекції.

Відповідно до узгодженого плану співпраці, визначено теми і розклад наступних гостьових лекцій:

«Energy – an example of a UN Goal. Consumption and production, globally and in Europe. Sustainability and Geopolitics / Енергетика – приклад цілі ООН. Споживання та виробництво в усьому світі та у Європі. Стійкість і геополітика» (10.10);

«General UN Goals: current state and possibilities of achievement / Глобальні Цілі ООН: сучасний стан і можливості досягнення» (31.10);

«Education for Sustainable Development (EDS) – why and how? / Освіта для сталого розвитку (ОСР) – чому і як?» (14.11);

«Outdoor didactics. Generic model. Theory. Examples from Denmark (KP) and Ukraine (PNPU) / Виїзна дидактика. Загальна модель. Теорія. Приклади з Данії (KP) та України (ПНПУ імені В. Г. Короленка)» (28.11).

Дякуємо Петеру Хансену за надану можливість професійного зростання та спілкування на актуальні теми та запрошуємо здобувачів освіти університету активно долучитись до запланованих заходів лекторію.

You may also like...