Проходження виробничої практики здобувачами ОП «Науки про Землю»

З 27.09.2021 по 5.11.2021 у змішаному режимі проходила виробнича практика студентів спеціальності «Науки про Землю» групи НЗ-64, що є важливою складовою частиною освітнього процесу підготовки фахівців. Базою практики, відповідно до укладеного договору, виступив Полтавський обласний центр з гідрометеорології Українського гідрометцентру ДСНС України. Керівником практики техніком-гідрологом, асистентом кафедри географії, методики її навчання та туризму (за сумісництвом) Олександром Риндюком, був проведений інструктаж з техніки безпеки щодо роботи в польових умовах та на підприємстві.

Студенти-магістранти виконали усі завдання, передбачені програмою виробничої практики зі спеціальності: ознайомились зі структурою організації; оволоділи методикою збору, обробки та аналізу статистичних даних; підібрали фактичний матеріал для написання кваліфікаційної роботи; опанували основними методами і прийомами гідрометеорологічних досліджень. Зокрема було визначено рівень річки Ворскла за допомогою технічних матеріалів, від початку берега і до дна річки, в обох напрямках.

В лабораторних умовах був проведений хімічних аналізів відібраних проб води.

Частина практики проходила на базі обласної метеорологічної станції, де було виконано ряд завдань та технічні роботи відповідно до завдань практики.

В цілому практика групи НЗ-64 пройшла вдало, всі завдання та поставлені задачі виконані. На захисті результатів практики магістранти відмічали, що позитивною була можливість набуття досвіду самостійної практичної роботи та те, що вони отримали змогу зібрати дані для написання наукових робіт, виконували індивідуальні завдання на обрані теми.

You may also like...