Відвідання театралізованої вистави як нетрадиційна форма навчання

Студенти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) груп ІО-41, ІО-42 разом із викладачем навчальної дисципліни «Календарно-родинна обрядовість українців» доц. кафедри історії України Ларисою Іванівною Шаповал відвідали  виставу «Сватання на Гончарівці», яка відбулася 17 березня 2021 року в театрі Миколи Гоголя. Вивчаючи тему «Весільна обрядовість українського народу», студенти в нетрадиційній формі проведення практичного заняття закріпили теоретичні знання з питань, що виносяться на самостійне опрацювання, зокрема обряд сватання передвесільного циклу родинної обрядовості українців.

Це театральне дійство викликало піднесений настрій і пізнавальний інтерес щодо вивчення й збереження традиційно-побутової культури народу, мало велику виховну роль у формуванні патріотичних почуттів, чіткої громадянської позиції серед студентської молоді України.

You may also like...