Викладачі педагогічного університету взяли участь у звітно-виборній конференції Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України

18 березня 2021 р. краєзнавці Полтавщини підвели підсумки 5-річної діяльності Полтавської обласної організації НСКУ. У роботі звітно-виборної конференції серед більше ніж 50 делегатів взяли участь і викладачі ПНПУ імені В.Г.Короленка. Педагогічний університет є центром наукових краєзнавчих досліджень в області, платформою для проведення наукових конференцій і реалізації проєктів з історичного, археологічного, географічного, літературного краєзнавства. Упродовж звітного періоду велику організаційну роботу здійснювали перший заступник голови ПОО НСКУ перший проректор проф. Роман Сітарчук, члени правління, керівники напрямків: історичного краєзнавства – завідувачка кафедри історії України Людмила Бабенко, географічного краєзнавства – проректор з наукової роботи проф. Сергій Шевчук.

Порядок денний зібрання краєзнавців передбачав звіт голови ПОО НСКУ ректора Полтавського університету економіки і торгівлі проф. Олексія Нестулі та його обговорення, вибори складу правління, розгляд заяв про вступ в організацію, рекомендації до нагородження відзнаками НСКУ, презентації наукових і творчих досягнень краєзнавців Полтавщини та ін.

У ПНПУ краєзнавча робота має системний характер, на чому наголосила у своєму виступі Людмила Бабенко. Теорія, методологія і практика краєзнавства та регіоналістики є складовою частиною освітніх програм «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія). На кафедрі історії України викладаються навчальні дисципліни «Історичне краєзнавство», «Історичне краєзнавство та музеєзнавство», «Історія Полтавщини з основами екскурсійної справи»; стала регулярною краєзнавча конференція «Череванівські наукові читання», яких проведено вже п’ять; у краєзнавчих дослідженнях беруть активну участь студенти.

До когорти членів ПОО НСКУ були прийняті доцент кафедри історії України Олексій Гура, випускники аспірантури зі спеціальності 032 Історія та археологія, кандидати історичних наук Ольга Вільховик та Дмитро Стаценко, наукові співробітники музейних установ міста. Учасники звітно-виборної конференції одноголосно схвалили звіт та підтримали пропозицію переобрати на наступні 5 років головою проф. Олексія Нестулю і склад правління Полтавської обласної організації НСКУ.

You may also like...