Схвалено освітні програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

23 червня 2020 року на засіданні кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії були остаточно схвалені освітні програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, попередньо обговорені на засіданні відповідних робочих груп з розробки / оновлення освітньо-професійних програм.

Таке спільне засідання обох робочих груп, яке відбулося 12 червня 2020 року, було невипадковим. Їх об’єднувало обговорення єдиної мети ‑ підготовка фахівців, які будуть володіти загальними та фаховими компетентностями, необхідними для реалізації власної професійної діяльності у закладах базової середньої та профільної середньої освіти, а також для подальшого навчання й саморозвитку.

На засіданні робочих груп гаранти освітніх програм (першого рівня вищої освіти ‑ доц. Тронько Т.В., другого рівня вищої освіти ‑ проф. Цебрій І.В.) спочатку представили остаточні проєкти освітньо-професійних програм, наголосивши на їхніх перевагах порівняно з попередніми варіантами. Члени робочої групи з розробки ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Т.Я. Веркалець (директор КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Полтавської міської ради Полтавської області») та доц. Год Н.В. (доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії) наголошували на важливості практичної складової у підготовці майбутнього вчителя. Студентки Н. Нечипоренко і К. Скрипник відмітили важливість синхронізації у викладанні курсів з історії України і всесвітньої історії, здобуття мультимедійної компетентності майбутніх учителів історії. Останню тезу підтримала й І.О. Міщенко (методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського), наголосивши на необхідності оволодіння майбутніми вчителями технології дистанційного навчання, значення якої актуалізувало навчання в умовах нинішнього карантину.

А.В. Рябова ‑ директор Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, член робочої групи другого (магістерського) рівня вищої освіти, наголосила на важливості для сучасної школи знань з ненасильницької комунікації, з емпатії, з розвитку критичного мислення. Інші члени цієї робочої групи звернули увагу на значне місце в програмі дисциплін методичного характеру, на компактність самої програми, на запровадження написання магістерського кваліфікаційного дослідження.

Обговорення освітніх програм було плідним і мало конструктивний характер. Зміст програм та очікувані результати навчання знайшли схвалення серед присутніх та сподівання на позитивні результати впровадження оновлених освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія)».

Інші новини: