На кафедрі історії України підвели підсумки роботи аспірантів освітньо-наукової програми «Історія та археологія» за 2019-2020 навчальний рік

На кафедрі історії України у ході планового засідання (у дистанційному режимі) відбувся звіт здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія».

Наразі за освітньою програмою «Історія та археологія» навчаються 12 аспірантів, котрі опановують освітні компоненти програми та працюють над обраними темами дослідження. Керівниками аспірантів є досвідчені викладачі кафедри, доктори історичних наук: Роман Сітарчук, Людмила Бабенко, Юрій Волошин, Ігор Сердюк. Аспіранти оприлюднили звіти відповідно до напрямків роботи, ознайомили з результатами сесійного контролю, станом роботи над дисертаційними дослідженнями.

Аспіранти першого року навчання Богдан Городницький, Тетяна Татаріна, Ростислав Підпалий представили розгорнуті проєкти дослідження, які стали предметом ділового обговорення викладачів та аспірантів. Було відзначено позитивні результати активності аспірантів Тетяни Татаріної (наук. кер. проф. Р. Сітарчук) та Богдана Городницького (наук. кер. проф. Ю. Волошин), які брали участь у закордонних стажуваннях і семінарах (Ізраїль, Польща).

Аспіранти другого року навчання Марія Пелих (наук. кер. проф. Ю.Волошин), Олександр Караулов, Георгій Сьомін (наук. кер. Л.Бабенко), окрім виконання навчального блоку ОП, мають низку публікацій, брали участь у наукових конференціях з метою апробації теми дослідження. Так, О.Караулов та М.Пелих мають опубліковані статті у фахових виданнях у 2019-2020 навчальному році. Також про свої здобутки прозвітували й аспіранти третього року навчання Артем Федорченко, Владислав Твердовський (наук. кер. проф. Р.Сітарчук), Юлія Кочук (наук. кер. проф. Л.Бабенко), Світлана Дудка (наук. кер. проф. Ю.Волошин). У їхньому здобутку також науково-педагогічна практика, яка проводилася на базі факультету історії та географії ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Найбільш відповідальні завдання стоять перед аспірантками завершального четвертого року навчання Юлією Безсмертною (наук. кер. проф. Ю.Волошин) та Вікторією Сергієнко (наук. кер. проф. Л.Бабенко). Вони мають достатню кількість публікацій у фахових та закордонних виданнях, апробацій на наукових конференціях, що є обов’язковою умовою подання дисертацій на захист у спеціалізовану вчену раду. Здобувачі освіти мають в основному завершені тексти дисертацій. Як одностайно в обговоренні зазначили викладачі кафедри, це є найважливішим підсумком навчання в аспірантурі. Загалом усі аспіранти на даний час опублікували понад 30 статей і матеріалів в українських та закордонних періодичних наукових виданнях і збірниках статей і матеріалів. Аспіранти відповіли на поставлені запитання, зауваження та рекомендації наукових керівників. В ухвалі засідання кафедри історії України, окрім затвердження звітів, було рекомендовано здобувачам третього освітньо-наукового рівня І-ІІІ курсів активізувати роботу над накопиченням матеріалів та написанням текстів дисертацій.

Інші новини: