Вийшов черговий номер наукового фахового видання «Історична пам’ять» (№ 1(42), 2020)

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка виходять близько десяти фахових видань з різних галузей знань. Серед ни х гідне місце займає фахове періодичне видання з історії «Історична пам’ять» (головний редактор доктор історичних наук Роман Сітарчук, заступник головного редактора доктор історичних наук Людмила Бабенко). У 2020 році побачило світ перше число. а загалом це 42-ге число з часу заснування у 1998 році. У науковому журналі вміщено 18 статей, структурованих у 7 рубрик, що загалом становлять більше 150 сторінок. Опубліковані статті належать авторам з університетів та наукових установ Києва, Полтави, Львова, Бахмута, а також білоруській історикині Олені Барсук (м. Мозир).

Науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів освіти різних освітніх рівнів безперечно зацікавлять різнопланові публікації, присвячені питанням методології історії, джерелознавства та історіографії, державно-конфесійних відносин тощо. Так, відкриває це число журналу рубрика «Питання історичної пам’яті та комеморативні практики». Вона наповнена статтями докт. істор. наук Алли Киридон (м. Київ) «Потенціал комеморативних практик у конструюванні національної ідентичності: концептуалізація проблеми» та О. Барсук «О формировании исторической памяти на белорусских и украинских землях в ХУІ – ХУІІІ вв.». Читачеві безперечно буде цікаво порівняти методологічні підходи дослідниць пострадянського простору.

Статті інших рубрик – «Археологія та етнологія», «Джерелознавчі та історіографічні дослідження», «Історія ранньомодерного часу», «»Новітня історія України», «Державно-конфесійні відносини в Україні у ХХ столітті», також є актуальними та оригінальними і безпосередньо висвітлюють проблеми, що входять до освітніх компонентів освітньо-професійних програм 032 «Історія та археологія» і 01.03 «Середня освіта. Історія».

Серед авторів – викладачі факультету історії та географії, які публікують результати своїх наукових досліджень, – Наталія Год, Людмила Бабенко, Олена Бороденко, Роман Сітарчук, Олексій Гура, Лариса Шаповал. Відзначимо також достатньо зрілі статті аспірантів кафедри історії України Олександра Караулова та Вікторії Сергієнко. Редколегія журналу також дбає про представлення на його сторінках нової наукової літератури, публікуючи глибокі й розлогі рецензії

Сподіваємося, що нове число наукового журналу «Історична пам’ять» викличе інтерес  передусім у студентів. В електронному вигляді із змістом видання можна ознайомитися на сайті ПНПУ у розділі «Наукова робота», а також у читальному залі бібліотеки.

Інші новини: