Успішна акредитація освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)»

16 червня 2020 року відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому були підтвердженні позитивні висновки експертної групи та галузевої експертної ради щодо акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. До складу робочої групи зі створення/оновлення освітньо-професійної програми входять: доц. Федій О. А. (гарант), проф. Вішнікіна Л. П., доц. Шуканова А. А., доц. Япринець Т. С., директор Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Комісар С. В., методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Шкоденко Л. А., а також студенти різних років навчання.

Експертна група працювала дистанційно у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 22.04.2020 року по 24.04.2020 року і визначила сильні сторони та позитивні практики освітньо-професійної програми, а саме: освітня програма чітко структурована, відповідає стратегії розвитку ЗВО, орієнтована на галузевий та регіональний контекст своєї реалізації, цілі та програмні результати навчання ОПП відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці; правила прийому на навчання за ОПП чітко окреслені враховують її особливості, не містять дискримінаційних положень, доступні для розуміння потенційних вступників; передбачає конструктивну взаємодію з роботодавцями в контексті свого удосконалення; освітні компоненти ОПП сприяють формуванню soft skills здобувачів освіти; оптимальне використання сучасних форм та методів навчання сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання, дозволяють здійснювати студентоцентрований підхід та сприяють реалізації принципів академічної свободи. Всі критерії експертною групою були оцінені на рівні «В». На засіданні галузевої експертної ради 7 травня 2020 року було відзначено, що сторінки сайту університету, факультету і кафедри знаходяться в робочому стані, мають зручну навігацію та інтуїтивний інтерфейс, що сприяє доступності освітньо-професійної програми, і критерій 9 «Прозорість і публічність» був підвищений до рівня «А».  Вітаємо колектив та здобувачів випускової кафедри географії та методики її навчання з успішним проходженням акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Інші новини: