Відбувся круглий стіл «Росія – імперія зла: витоки явища, злочини кремля, напрямки досліджень» за участю викладачів кафедри історії України ПНПУ та здобувачів освіти ОП «Історія та археологія»

У рамках реалізації освітньої програми «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія кафедра історії України проводить різноманітні форми співпраці з Державним архівом Полтавської області. Ця установа є базою проведення виробничої практики, навчальних практичних занять, а її співробітники беруть участь у проведенні гостьових лекцій. Директорка ДАПО Валентина Гудим та заступник з наукової роботи Тарас Пустовіт є стейкголдерами освітньої програми, а випускники освітньої програми поповнюють склад фахівців держархіву.

Науково-педагогічний колектив кафедри історії України проводить спільні наукові заходи та відзначення важливих суспільних подій. Так, 24 листопада на базі Державного архіву Полтавської області відбувся круглий стіл «Росія – імперія зла: витоки явища, злочини кремля, напрямки досліджень». Учасники обговорили низку проблем, які є актуальними в контексті багатовікової боротьби українського народу проти російського імперіалізму, повномасштабної  російсько-української війни, що показала нерозв’язані питання державотворення.

Доповідачі зосередили увагу на темах, що мають не лише суспільно-політичний резонанс, але й органічно входять до навчальних програм здобувачів освіти – майбутніх істориків. Доцент кафедри історії України Тамара Жалій розкрила наукове й юридичне обґрунтування дефініції «імперія зла». Звертаючись передусім до присутніх студентів і старшокласників, вона на зрозумілих прикладах та аналогіях показала як утверджувалася така роль Росії у світі. У доповіді професорки, зав. кафедри історії України  Людмили Бабенко «Війна ідентичностей як елемент протистояння імперській політиці Росії» головний акцент було зроблено на таких маркерах ідентичності як українська мова та історичні знання, причини їхніх заборон та фальсифікацій російською пропагандою тощо. Також доповідачка зупинилася на спростуванні пропагандистської тези про українців і росіян як «один народ». Професорка, зав. кафедри українознавства, культури та документознавства  Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ірина Передерій продовжила тему актуальності протистояння війні за суспільну свідомість, зокрема молоді, у доповіді «Консцієнтальна війна як чинник формування та трансформування історичної памяті (на прикладі російсько-української війни)».

Учасниками й слухачами обговорення тематики круглого столу разом зі студентами стали учні 11 класу Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І.П. Котляревського, з яким кафедра історії України співпрацює на постійній основі. Учитель-методист історії та права ліцею, випускник історичного факультету  Едуард Фісун. Для студентсько-учнівської аудиторії Едуард Геннадійович підготував доповідь «Депортація і переміщення дітей з України – продовження геноцидних практик  країни-агресора». Молодь мала змогу переглянути архівні документи з фондів ДАПО про злочини кремля у 1920-1930-х рр. в Україні, які представили заступник директора ДАПО Тарас Пустовіт та старший науковий співробітник ДАПО Юрій Варченко.

ФОТО 4,5 Такі науково-просвітницькі заходи знаходять позитивний резонанс та вимагають системної роботи.

You may also like...