На кафедрі історії України підвели підсумки програми академічної мобільності на ОПП «Історія та археологія»

Упродовж ІІ семестру 2022-2023 навчального року на кафедрі історії України здійснювалося навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності на ОПП «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія другого (магістерського) рівня. Відповідно до Угоди про співпрацю щодо реалізації програми академічної мобільності між ПНПУ імені В.Г. Короленка і Полтавським державним аграрним університетом гаранти освітніх програм й викладачі кафедр історії України і гуманітарних та соціальних дисциплін ПДАУ зацікавлені у розширенні освітніх траєкторій здобувачів освіти, теоретичних знань для майбутньої професійної діяльності. Так, у цьому семестрі магістрантки, які навчаються за ОПП «Політологія» за спеціальністю 052 Політологія у ПДАУ Валерія Скрипченко та Вікторія Іщенко виявили бажання опанувати  навчальну дисципліну «Публічна історія та історична журналістика» замість навчальної дисципліни «Е-демократія і е-урядування». Викладачі кафедри історії України, які забезпечували викладання, проф. Ігор Сердюк та ас. Анастасія Момот відзначили належний рівень комунікації, що дозволило здобувачкам освіти оволодіти визначеними програмними результатами навчання. Майбутні політологи  та координаторка програм академічної мобільності ПДАУ, доцентка Юлія Помаз подякували викладачам за цікавий курс, оригінальні методи  навчання, відзначили безперечну ефективність таких форм начальної діяльності, в тому числі для формування soft skills і hard skills майбутніх експертів суспільно-політичного середовища. Під час засідання кафедри історії України завідувачка Людмила Бабенко вручила сертифікати про проходження академічної мобільності Валерії Скрипченко та Вікторії Іщенко.

You may also like...