Поповнення фондів бібліотеки імені Михайла Жовтобрюха для забезпечення освітньо-професійної програми «Релігієзнавство»

Викладачі кафедри історії України забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми «Релігієзнавство» за спеціальністю 031 Релігієзнавство другого (магістерського) рівня вищої освіти. Гарантом ОПП є доктор історичних наук, професор кафедри історії України Роман Сітарчук. Одним з ключових завдань у навчальному процесі є забезпечення здобувачів освіти навчальною і науковою літературою для формування теоретичних знань і практичних фахових компетентностей. Велику роль у цьому процесі відіграє системна конструктивна співпраця викладачів і наукових академічних установ, а також дарування наукових видань окремими дослідниками, що працюють у галузі вивчення історії релігій та релігієзнавства.

15 березня 2023 року гарант ОПП «Релігієзнавство» Роман Сітарчук та завідувачка кафедри історії України Людмила Бабенко передали бібліотеці понад три  десятки монографій, збірників наукових статей, матеріалів наукових і науково-практичних конференцій, періодичних видань для подальшого використання у навчальному процесі.

Цінні видання для бібліотеки ПНПУ подарував  Олександр Іванович Уткін, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії – Відділення релігієзнавства імені Г. С. Сковороди, з яким кафедру історії України поєднує давня плідна співпраця. Олександр Іванович у свій час підтримував і сприяв формуванню наукової школи академіка Володимира Пащенка, науковому зростанню нинішніх викладачів кафедр факультету історії та географії. Він передав слова вітання здобувачам освіти – майбутнім історикам, релігієзавцям та наголосив, що нація сильна лише тоді, коли має освічену молодь.

Директорка бібліотеки Валентина Орєхова та зав. відділу абонементів та навчальної літератури Світлана Тіткова  висловили вдячність професорові Уткіну О. І. за вболівання щодо якісного наповнення бібліотечних фондів та створення інтелектуального середовища для здобувачів освіти ПНПУ.

Інші новини: