Гостьова лекція професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук Захарченка Петра Павловича

17 травня 2023 року з ініціативи кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання відбулася гостьова лекція професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук Захарченка Петра Павловича.

Разом зі здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету до лекції долучилися і студенти навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Тема лекції була присвячена порівняльно-правовому аналізу форм правління держав членів Європейського Союзу. Лектор наголосив, що з огляду на закріплений в Конституції України курс на ЄС і НАТО, актуальним є ознайомлення з основними конституційними засадами європейських держав, порівняння їх з нормами українського законодавства.

Лекція мала інтегративний характер, тобто була побудована на стику історичних і юридичних дисциплін. Зокрема це «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Теорія держави і права», «Історія вчень про державу і право зарубіжних країн», а також низька профільних дисциплін із всесвітньої історії та історії України. Слухачі ознайомилися із типологією форм державного правління, устрою, політичного режиму на конкретних прикладах життя європейських країн був розкритий зміст понять правова і соціальна держава, демократична і світська держава. Із залученням уже вивченого студентами історичного матеріалу була показана різниця у значенні понять «верховенство права» і «верховенство закону».

Київський науковець переконливо доводив переваги євроінтеграційного напряму розвитку нашої держави, його важливість для нашої перемоги над російським агресором. Гостьова лекція мала особливу цінність з огляду на те, що її проблематика вивчається у низці дисциплін («Історія держава і права зарубіжних країн», «Політична історія України ХХ ст.», «Глобальні проблеми сучасного світу», «Історичні аспекти європейської ідентичності» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) на факультеті історії та географії ПНПУ імені В.Г. Короленка. Здобувачі вищої освіти ПНПУ та СумДПУ подякували лектору за пізнавальну лекцію.

You may also like...