Відбулося засідання робочої групи з розробки / оновлення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія

17 січня 2022 року на факультеті історії та географії відбулося засідання робочої групи з розробки / оновлення освітньої програми «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У його роботі взяли участь гарантка освітньої програми докторка історичних наук, професорка кафедри історії України Людмила Бабенко та члени робочої групи докторка історичних наук, доцентка Олена Бороденко, кандидат історичних наук, доцент Олексій Гура, асистент кафедри історії України Роман Луговий, здобувачі освіти Владислав Романенко (член робочої групи) та Костянтин Бурчак.

Члени робочої групи обговорили напрямки і проміжні результати реалізації освітньої програми, зокрема підсумки екзаменаційної сесії здобувачів освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія. Студенти висловили свої думки щодо можливостей комунікації у ході навчального процесу в режимі онлайн, істотне зростання ролі самостійної роботи та важливості інформування про динамічний розвиток історичної науки, нові праці провідних вітчизняних істориків. Гарантка поінформувала членів групи про обговорення перспективи удосконалення ОП з членом робочої групи, директором Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, кандидатом історичних наук Олександром Супруненком, який у 2021-2022 навчальному році увійшов до складу атестаційних екзаменаційних комісій першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Він, зокрема, звернув увагу на практичну складову ОП та схвально відгукнувся про введення в ОП  практики з археологічної музеології. Він також подякував членам робочої групи Людмилі Бабенко, Роману Луговому, здобувачці освіти Дарії Воронкіній за участь у розширеному засіданні науково-методичної ради музею з обговорення нового плану музейних експозицій у ході капітальної реконструкції, співпрацю викладачів кафедри у створенні експозиції «30 років незалежності України: Полтавщина».

Члени робочої групи обговорили також проєкт освітньої програми «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на наступний навчальний рік. Гарантка подякувала за висловлені раніше побажання і зауваження, які були враховані та знайшли відображення у навчальному процесі.

За результатами засідання ухвалили рішення про оприлюднення на сайті ПНПУ та кафедри історії України в рубриці «Освітні програми» проєкту ОП для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, а наступне засідання у розширеному складі провести у травні 2022 року.

Інші новини: