Побачили світ нові збірники наукових статей

Навчальний процес здобувачів освіти факультету історії та географії, зокрема освітньо-професійних програм «Історія та археологія», «Релігієзнавство», «Середня освіта (Історія)» значною мірою забезпечується публікаціями, які є предметом наукових досліджень викладачів кафедр факультету. Опубліковані монографії та збірники статей і матеріалів поповнюють фонди бібліотеки ПНПУ та бібліотек міста Полтави і області, наукових установ і навчальних закладів.

13 квітня кафедра історії України отримала від редакційно-видавничого відділу наклад двох збірників наукових статей, підготовлених ще на початку повномасштабної російсько-української війни «Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. VІІІ. 167 с.» та «Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С.Череваня) : збірник наукових статей. Випуск VІ. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 331 с.».

Збірники є серійними завдяки регулярному проведенню наукових конференцій, учасниками та співорганізаторами яких є вчені академічних інститутів – Інституту історії України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. До організації Череванівських наукових читань долучається Національна спілка краєзнавців України (голова – Олександр Реєнт, доктор історичних наук, член-кореспондент НАНУ, заступник директора Інституту історії України). Так,  збірник «Шості Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С.Череваня) : збірник наукових статей. Випуск VІ» вміщує 47 статей відомих науковців, викладачів закладів вищої освіти України.

Серед авторського колективу є публікації здобувачів освіти зазначених спеціальностей Владислава Романенка, Аліни Сіренко, Дарії Воронкіної, Аліни Аленіної, Руслана Супруненка, Надії Нечипоренко, Тетяни Нестеренко. Їхні статті стали підсумком поступового набуття дослідницьких компетентностей, вдумливого ставлення до дослідження обраної теми.

Сьогодні книжковий фонд кафедри історії України також поповнився новою книгою «»Трощинські: Гоголіана. К.: ФОП Гуляєва В. М., 2023. 436 с.»., подарованою її автором, відомим полтавським дослідником історії та генеалогії роду Трощинських, джерел фамільного архіву.

Отже здобувачі освіти отримали належне поповнення навчальної бази для вивчення компонентів освітньо-професійних програм історичного спрямування.

You may also like...