Консультування викладачами кафедри філософії студентів з КНР

9 та 18 травня 2023 року в рамках вивчення освітнього компоненту циклу професійної підготовки «Інформаційні комунікації» доцентом кафедри філософії Ярославом Блохою були проведені консультації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія освітньо-професійної програми «Філософія» (гарант – доц. Усанова Л.А.) Лю Ешань та Чень Чжендуна – студентів групи Ф-56.

Викладачем було розставлені основні акценти щодо особливостей вивчення даної дисципліни, прочитані лекції з тем «Предмет і базові аспекти теорії комунікації» та «Іміджеві і рекламні технології», визначено специфіку вивчення дисципліни та складання екзамену в дистанційному форматі.

Під час консультацій між викладачем та студентами виникла жвава дискусія. Так, студент Чень Чжендун на основі опрацьованого матеріалу підготував доповідь на тему «Особливості комунікації сучасної молоді в КНР», зауваживши, що молоде покоління китайців переважну більшість своїх комунікаційних дій здійснює шляхом спілкування у соціальних мережах, поступово втрачаючи навички міжособистісної комунікації. Під час дискусії було здійснено порівняння особливостей комунікацій китайської та української молоді, визначено спільні та відмінні риси, акцентуючи увагу на необхідності залучення до міжособистісного спілкування.

Студентка Лю Ешань, яка є вчителем китайської мови в учнів середніх класів, запропонувала дискусію на тему «Шляхи підвищення ефективності комунікації», з-поміж яких були визначені цікавість теми, доступність інформації та необхідність підкріплення комунікаційних дій прикладами та візуально. Викладач та студенти виражають вдячність адміністрації Університету та начальнику навчального відділу кандидату педагогічних наук Юрію Дзекуну за можливість міжнаціонального діалогу та вивчення особливостей комунікації в Україні та КНР.

You may also like...