На кафедрі географії, методики її навчання та туризму відбувся захист курсових робіт за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Географія)» та «Науки про Землю»

15 грудня 2022 року на кафедрі географії, методики її навчання та туризму відбувся захист курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Географія)» та «Науки про Землю».

Здобувачі вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) продемонстрували свої курсові проєкти з широким спектром тем фізико-географічного та суспільно-географічного спрямування. Члени комісії професор Любов Вішнікіна, доцент Анжела Шуканова, доцент Олександр Федій оцінили дослідження здобувачів на достатньому рівні, обговорили нагальні проблеми та висунули пропозиції щодо подальшої їхньої науково-дослідної роботи. Курсові роботи «Екологічні проблеми країн Південно-Західної Азії» (автор Анна Курчева), «Фізико-географічні особливості та гідрологічний режим басейну р. Ворскли» (автор Яна Клименко), «Характеристика ландшафтної структури Лісостепу Полтавської області» (автор Ігор Сінотов) були відзначені як найкращі.

Члени комісії із захисту курсових робіт за спеціальністю 103 Науки про Землю доцент Павло Шуканов, доцент Вячеслав Єрмаков, асистент Сергій Сарнавський обговорили здобутки студентів в галузі природничих наук і високо оцінили роботу «Комплексна географічна характеристика Лохвицької міської територіальної громади» (автор Валентина Нечиталюк).

ФОТО 3 Авторам найкращих робіт було запропоновано прийняти участь в конкурсі захисту наукових робіт з географії. Авторам більшості курсових робіт висунута пропозиція поглибити науково-дослідницьку діяльність із представлених тем у вигляді написання кваліфікаційних робіт.

You may also like...