Перше в історії факультету онлайн-засідання вченої ради

Карантин у державі та дистанційне навчання в університеті визначили новітню форму проведення чергового засідання вченої ради факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, яке відбулося 7 квітня 2020 року в дистанційному режимі як онлайн-відеоконференція. На засіданні були присутні майже всі члени вченої ради факультету. Напередодні заходу всі члени вченої ради отримали порядок денний і проекти рішень, тому засідання пройшло злагоджено та конструктивно.

Першим питанням порядку денного були звіти кураторів академічних груп ІІІ курсу навчання щодо проведеної ними виховної роботи в групі та в гуртожитку упродовж поточного навчального року. Звіти кураторів Головіної Н.І., Вільхового Ю.В., Діптан І.І. та Федія О.А. були оприлюднені в узагальненому вигляді відповідальним за виховну роботу на факультеті доц. Вільховим Ю.В., котрий відзначив належний рівень роботи кураторів академічних груп зі студентами і запропонував затвердити їх звіти голосуванням членів вченої ради факультету історії та географії, яке було одноголосним.

Наступне питання доповів голова методичної комісії факультету доц. Єрмаков В.В., яке передбачало аналіз стану, проблем і перспектив запровадження дистанційних технологій навчання в освітньому процесі факультету історії та географії.

Однією з наступних доповідей був виступ проф. Вішнікіної Л.П. (голова комісії) з питанням про науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Зокрема, вона відзначила, що самостійна робота є однією з форм організації освітнього процесу в університеті. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Викладачі постійно вдосконалюють науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: розробляють підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, електронні навчальні матеріали тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів містять завдання для самоконтролю, а зміст навчального матеріалу для самостійного опанування виноситься на підсумковий контроль. Враховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах карантину зросла роль самостійної роботи у вивченні дисциплін.

Ще одне питання було озвучене в доповіді доц. Шуканової А.А. про результати моніторингу якості освіти на факультеті історії та географії за І семестр 2019-2020 н. р. Так, зокрема, було відзначено, що відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка було проведене щорічне опитування «Викладання очима студентів магістратури». Анкетування проводилося в електронному режимі з використанням гугл-форм серед магістрантів другого року навчання. На ректораті та Вченій раді університету були оприлюднені загальні результати у розрізі факультетів і окремих спеціальностей. За отриманими результатами можемо констатувати, що здобувачі вищої освіти, як і внутрішні стейкхолдери, задоволені якістю викладання за спеціальністю. Здобувачі ОП високо оцінили всі визначені критерії. У розрізі факультету найвищу оцінку отримали критерії 8 «Забезпечення академічної свободи студента» та критерій 3 «Достатність НМЗ, наданого викладачами», а найнижчу – критерій 9 «Об’єктивність, повага і тактовність у ставленні до студентів».

Таким чином, упродовж дистанційного засідання вченої ради факультету усі питання порядку денного були розглянуті та узгоджені.

По завершенню засідання вченої ради факультету історії та географії її голова (і модератор відеоконференції), декан факультету Кравченко П.А. подякував усім за активність і мобільність, наголосивши на тому, що оскільки терміни карантину можуть бути продовжені, то наступні засідання вченої ради факультету історії та географії також плануються дистанційними.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *