На факультеті історії та географії розпочалося навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності

Другий семестр 2021-2022 навчального року на факультеті історії та географії розпочався з реалізації програми внутрішньої академічної мобільності. Здобувачі освіти ОП «Історія та археологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Аліна Аленіна, Владислав Романенко, Костянтин Бурчак відповідно до діючої «Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Полтавським державним аграрним університетом» будуть опановувати освітній компонент «Теорія політичних процесів» ОП «Політологія». Використовуючи своє право на академічну свободу, студенти-історики разом з майбутніми політологами прослухають лекції та пройдуть практичні заняття, що за змістом і завданнями корелюються з такими програмними результатами навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія як ПРН 6, націлений на вміння виявляти зв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та світової історії; ПРН 18, що передбачає знання і застосування своїх прав і громадянських обов’язків людини і громадянина, усвідомлення цінностей демократичного суспільства.

У першій зустрічі, яка відбулася 8 лютого, взяли участь гаранти освітніх програм «Політологія» Сергій Приходько та  «Історія та археологія» Людмила Бабенко, перший проректор ПНПУ Олексій Гура, професор кафедри історії України Роман Сітарчук, координаторка програм академічної мобільності ПДАУ Юлія Помаз, начальник юридичної служби ПНПУ доцент Тамара Жалій, професорка Анастасія Некряч, здобувачі освіти обох університетів. У процесі обміну думками Олексій Гура наголосив, що гуманітарна сфера і експертне середовище Полтавського регіону відчуває брак кваліфікованих спеціалістів, які б фахово володіли аналітичними, експертними компетентностями, брали участь у діяльності органів влади, громадянського суспільства.

Студенти прослухали першу лекцію проф. Анастасії Некряч, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни «Теорія політичних процесів». Тема та зміст лекції «Держава – центральний інститут політичної системи», прочитана досвідченим викладачем, зацікавила студентів та налаштувала на розуміння історичного контексту політичних процесів, формування власної суб’єктності громадянського суспільства.

Інші новини: