Особливості проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2021 році

Конкурси учнівських наукових робіт у рамках МАН відбуваються за участю викладачів кафедр ПНПУ імені В.Г.Короленка. Вони є кваліфікованими, досвідченим науково-педагогічними працівниками, які входять до складу журі. На факультеті історії та географії викладачі кафедр історії України, всесвітньої історії та методики викладання історії, географії та методики її навчання, філософії щороку беруть участь у роботі МАН як лектори і консультанти на семінарах вчителів історії та географії, рецензенти учнівських наукових робіт, члени журі. Цього року МОН України внесло деякі корективи у проведення різних етапів конкурсу і видало відповідний наказ та методичні рекомендації від 08.02.2021 р. № 146. Директор Полтавського обласного відділення МАН, доцент кафедри історії України Тамара Лахач ознайомила викладачів з наказом та акцентувала увагу на особливостях цьогорічного другого етапу конкурсу.

  Особливостями проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2021 році є те, що до складу журі ІІ етапу Конкурсу не можуть входити близькі особи, наукові керівники учасників та особи, які були членами журі попередніх етапів Конкурсу.

Журі ІІ етапу Конкурсу формується за поданням з числа працівників органів управління освітою, педагогічних, наукових й науково-педагогічних працівників закладів освіти, наукових і методичних установ та організації, представників органів державної влади (за згодою) тощо.

До складу журі ІІ етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

ІІ етап Конкурсу проводиться за такими розділами:

І – заочне оцінювання дослідницьких робіт;

ІІ – постерний захист;

ІІІ – наукова конференція.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 100 балів.

Заочне оцінювання (рецензування) дослідницьких робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських дослідницьких робіт.

Член журі, який здійснює оцінювання дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання, та головою журі секції.

Результати заочного оцінювання дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі.

Постерний захист проходить  окремо у кожній науковій секції. Учасники представляють свої проєкти на постерах (презентаціях). Постер має містити інформацію про мету, завдання, об’єкт, предмет, результати дослідження, висновки згідно з вимогами до оформлення постеру.

Під час постерного захисту учасник може використовувати макети (прототипи, демонстраційні моделі), які відповідають правилам техніки безпеки та розміщуються на робочому місці учасника.

Робота відбувається у формі запитань-відповідей. Для представлення проєкту учаснику надається до 3 хвилин, для відповідей на запитання журі –  від 7 до 15 хвилин.

Результати оцінювання постерного захисту дослідницької роботи фіксуються у протоколі оцінювання портерного захисту, який підписується усіма членами журі.

Наукова конференція (власне захист) проходить у кожній науковій секції окремо. Порядок виступів учасників і дебатів визначаються журі.

Для виступу на науковій конференції учаснику надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хв.

Після захисту всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їх виступів. Під час оцінювання виступів конкурсантів забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

Результати оцінювання виступів учасників на науковій конференції фіксуються у протоколі оцінювання наукової конференції, який підписується усіма членами журі.

На підставі протоколів заочного оцінювання дослідницьких робіт, оцінювання постерного захисту учасників та наукової конференції членами журі складається підсумковий протокол у кожній секції, який є підставою для встановлення результатів. Результати ІІ етапу оголошуються в останній день програми конкурсу.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *