Засідання кафедри історії України в онлайн режимі

Дистанційні форми роботи стають звичними не лише у навчальній роботі зі студентами, але й у вирішенні як планових, так і нагальних організаційних питань. У вівторок 21 квітня відбулося чергове планове засідання кафедри історії України в режимі он-лайн, порядок денний якого  включав обговорення стану наукової роботи студентів та самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання.

Викладачі кафедри поінформували про результати залучення студентів та магістрантів до різних форм науково-дослідницької діяльності, роботу студентських наукових проблемних груп, участь студентів у конкурсах наукових робіт. Проф. Сердюк І.О. повідомив про участь магістрантки Т.Мошко у програмі академічної мобільності та її перебування у Варшавському університеті, участь у наукових заходах під час навчання. Також аспірантка кафедри Т.Татаріна стала учасником міжнародної програми з вивчення Голокосту і наукового семінару в Ізраїлі. Проф. Волошин Ю.В. зазначив, що студентка 4 курсу Т.Костиренко здобула перемогу (ІІ місце) у цьогорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Зав. кафедри Бабенко Л.Л. зауважила, що вагомим показником студентської наукової активності є публікації студентів. Упродовж поточного навчального року було опубліковано близько 30 студентських статей, матеріалів і тез. Зокрема, у збірнику «Держава і Церква в новітній історії України. Вип. УІІ» за 2019 рік опубліковано дві статті Д.Пєшкова і Л.Гавриленко (наук. кер. – доц. Гура О.А.), 15 статей увійшли до щорічного збірника матеріалів студентської наукової конференції факультету історії та географії.

Як позитивний факт було відзначено участь студентів-істориків у різних видах неформальної освіти (он-лайн семінари і курси лекцій відомих українських науковців). Обговорення цього важливого питання показало, що у спільній роботі викладачів кафедри і студентів є вагомі здобутки, а також завдання на перспективу.

Дистанційне навчання в умовах карантину актуалізувало питання організації самостійної роботи студентів. Проф. Бабенко Л.Л. наголосила, що викладачі в основному вже визначилися з оптимальними формами спілкування зі студентами, налагодили зворотний зв’язок, адаптували лекційні і практичні завдання до нових умов, аби рівень знань дозволив успішно скласти сесію.

Викладачі поділилися досвідом організації дистанційних занять, думками про їх переваги і недоліки. В даний час триває археологічна практика студентів-істориків ІІ курсу заочного відділення. Керівник практики ас. Луговий Р.С. повідомив як відбувається виконання програми практики. Зокрема викладач запропонував студентам за місцем проживання виявити та описати археологічні або історичні пам’ятки, стан їх збереженості та охоронні заходи щодо них. Заняття за розкладом проводяться здебільшого у вигляді відеоконференцій. Отже накопичення позитивного досвіду триває.

Також на засіданні було розглянуто й низку інших питань, зокрема, роботи зі збереження контингенту студентів факультету, підготовки до проведення літніх навчальних практик, підсумків виробничої практики магістрантів групи ІА(мс)-52. Одностайно було відзначено творчий підхід проф. Сердюка І.О. до організації і змісту виробничої практики магістрантів спеціальності 032 Історія та археологія. Вперше вона проходила на базі Центру історико-антропологічних досліджень факультету історії та географії з вагомим науково-дослідницьким компонентом.

На завершення завідувачка кафедри звернулася до кураторів акдемічних груп Лугового Р.С., Діптан І.І., Гури О.А., Сердюка І.О., Жалій Т.В. з побажанням організувати в режимі відеоконференцій години спілкування зі студентами, щоб підтримати їх та за необхідності проконсультувати з робочих питань. Отож засідання кафедри історії України пройшло у звичному діловому спілкуванні.

Інші новини: