На факультеті історії та географії відбувся міжкафедральний науковий семінар

У рамках наукової школи «Державно-церковні відносини в радянській Україні» кафедрою історії України було проведено міжкафедральний науковий семінар. Головуюча на засіданні проф. Людмила Бабенко наголосила, що наукова школа, заснована доктором історичних наук, академіком НАПН Володимиром Пащенком, представлена здебільшого його учнями та  продовжує функціонувати у різних формах – співпраці з академічними установами, проведення наукових конференцій, створення тематичних передач і подкастів для засобів масової інформації, наукове консультування експертного середовища, публікації досліджень тощо. Одним з головних напрямків діяльності наукової школи, яку нині очолює професор Роман Сітарчук, є підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою доктор філософії спеціальності 032 Історія та археологія (гарант професор Юрій Волошин).

На спільне засідання зібралися викладачі кафедр історії України, всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання, культурології. Присутні обговорили зміни в порядку захисту дисертацій здобувачами третього освітньо-наукового рівня, які вводяться з 1 січня 2024 року, особливості функціонування аспірантури в сучасних умовах, рівень підготовки аспірантів тощо. Д.і.н., зав. кафедри культурології доц. Олександр Лук’яненко ознайомив з формами роботи Ради молодих учених, які спрямовані на розвиток компетентностей здобувачів освіти усіх рівнів. На міжкафедральному зібранні було також розглянуто дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Phd) аспіранта 4 року навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія Олександра Коротаєва (наук. керівник доц. Олексій Гура). Тема дослідження: «Діяльність органів державної безпеки серед євангельських конфесій в УРСР (1940-ві – середина 1960-х рр.)». Після презентування основних положень новизни дисертації, її наукових результатів відбулося глибоке фахове обговорення. Експертами дисертації виступили д.і.н., доц. Олександр Лук’яненко, к.і.н., доц.  Олександр Лахно, к.і.н.. доц. Юрій Вільховий. Кваліфіковані запитання та рекомендації висловили проф. Роман Сітарчук, проф. Ігор Сердюк, доц. Віталій Дмитренко, Тамара Жалій, Олексій Гура. У ході жвавого зацікавленого обговорення Олександр Коротаєв продемонстрував високий рівень компетентності, подякував за ґрунтовний аналіз його наукового дослідження та висловлені рекомендації. Учасники семінару висловилися за продовження практики міжкафедральних зібрань для обговорення актуальних проблем якості підготовки наукових кадрів.

You may also like...