Розвиток національного краєзнавчого руху на факультеті історії та географії

Одним з критеріїв оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників є їхня діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських об’єднаннях. На факультеті історії та географії глибокі традиції має краєзнавча спрямованість навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів. З метою належної організації та координування краєзнавчих досліджень в Україні діє Національна спілка краєзнавців України (голова – Олександр Реєнт, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України). Викладачі кафедри історії України та кафедри географії, методики її навчання та туризму активно долучилися до створення та діяльності осередку НСКУ на Полтавщині. Головою Полтавської організації є Олексій Нестуля, доктор історичних наук, ректор ПУЕТ, член асоціації випускників  факультету історії та географії, стейкголдер ОНП «Історія та археологія» спеціальності 032 Історія та археологія. Його заступниками є Людмила Бабенко, доктор історичних наук, зав. кафедри історії України, Роман Сітарчук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України. Серед членів спілки краєзнавців є викладачі й інших факультетів, що дозволяє бути обізнаним з головними досягненнями краєзнавців області, брати участь у її заходах, забезпечувати науковий рівень краєзнавчих досліджень та популяризувати знання про рідній край серед здобувачів освіти, краєзнавців–аматорів та громадськості.

14 травня відбулося чергове засідання членів Полтавської обласної організації НСКУ, на якому її голова констатував употужнення секції географічного краєзнавства. Викладачам кафедри географії, методики її навчання та туризму були вручені квитки членів НСКУ з нагрудними знаками. До напрямків діяльності спілки належить підтримка туризму, виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи, матеріальної та духовної культури, вивчення минулого й сьогодення краю, його політичного, економічного та культурного розвитку, що відповідає профілю кафедри.

Людмила Бабенко ознайомила присутніх з новими заявами на вступ до Спілки краєзнавців викладачки кафедри історії України доцентки Тамари Жалій та викладачів кафедри культурології – завідувача Олександра Лук’яненка та доцентів цієї ж кафедри Віти Дмитренко, Віталія Дмитренка, Ренати Винничук, Алли Литвиненко, які виявили бажання доєднатися до програм регіональних наукових досліджень у рамках НСКУ. Олексій Нестуля та Людмила Бабенко прозвітували про проведену роботу за основними напрямками, та презентували громадськості опубліковані праці, форми співпраці з науковими установами, закладами вищої та передвищої освіти, школами, бібліотеками, органами місцевого самоврядування та ін. Також висловили подяку Полтавській обласній універсальній бібліотеці імені І. П. Котляревського та завідувачці відділу краєзнавчої літератури Марині Федоровій, на базі якої часто проводяться заходи краєзнавців.

Друга частина засідання була присвячена презентації книги краєзнавця, кандидата географічних наук Леоніда Булави «Павленки і Тарновщина». Автор ознайомив присутніх із змістом книги, історією її створення, подякував усім, хто долучився до накопичення інформації, її обробки тощо, зосібна Державному архіву Полтавської області. Книга була подарована для наукової бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Запрошуємо здобувачів освіти, зацікавлених в дослідженні та популяризації історії, культури і природи рідного краю долучатись до краєзнавчих зібрань та заходів зорганізованих НСКУ.

You may also like...