Навчальна екскурсія студенів-істориків та арехеологів до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Студенти спеціальностей 032 Історія та археологія і 014.03 Середня освіта (Історія) завітали на гостини до науковців Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Меморіального музею-садиби О. Селюченко. Методичний день для здобувачів освіти став насиченим під час ознайомлення з експонатами, популяризації гончарської спадщини, власних спроб створити виріб з використанням гончарного круга. 

Під час опанування освітньої програми Історія та археологія передбачається вивчення низки профільних дисциплін музеєзнавчого та музеологічного спрямування. Тому відвідини цього закладу культури стали необхідними для професійного спрямування молоді, адже в музеї знаходиться найбільша в Україні колекція творів народних майстрів-гончарів та художників-керамістів, представлені творчі досягнення мистців історико-етнографічних регіонів України, провідних національних шкіл художньої кераміки.

         З  нагоди Міжнародного дня музеїв Грамотою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відзначений колектив Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Нагороду отримала Оксана Ликова, завідувачка сектору музеєзнавчої керамології. Завідувачка кафедри історії України, докторка історичних наук, професорка Людмила Бабенко зазначає: «Такі авторитетні партнери беруть участь в освітній діяльності щодо фахової підготовки майбутніх істориків і археологів, є активними як стейкголдери в руслі оновлення та реалізації освітньої програми Історія та археологія».

You may also like...