Триває апгрейд освітніх програм «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для набору 2021 року

Підготовка освітніх програм «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для абітурієнтів 2021 року вийшла на фінішну пряму.

Підготовлені й розглянуті робочими групами проєкти нині запропоновані до розгляду зовнішніх стейкголдерів. Останньому етапові підготовки передувала ґрунтовна робота з оновлення освітніх програм. Упродовж року на засіданнях кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, одній з випускових кафедр спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), розглядався професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» та завдання викладачів кафедри з його забезпечення, аналізувалися такі ж освітні програми у вітчизняних ЗВО (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Ужгородський національний університет, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Київський національний університет імені Тараса Шевченка), знайомилися з досвідом зарубіжних ЗВО (Страсбурзький університет (Французька республіка), Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана (ФРН), Педагогічний університет імені народної комісії освіти у Кракові (Республіка Польща), Університет Мідлесекс у Лондоні, Академія просвіти університету імені Вітауса Великого (Литовська Республіка), Зальцбурзький університет (Австрія)).

Питання удосконалення освітніх програм знайшли своє місце і під час VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» (25 – 26 березня 2021 рік, м. Суми). Поміж іншого на дискусійних платформах конференції разом з колегами з інших ЗВО України обговорювалося змістове наповнення освітніх компонентів освітніх програм.

Цінні конструктивні рекомендації надали члени робочої групи, зовнішні стейкголдери. Так, директорка КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області», а по сумісництву й асистент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Тетяна Веркалець, акцентувала увагу на здобутті не лише теоретичних знань з навчального предмета, а ще й на важливості опанування методики навчання з використанням передового педагогічного досвіду з залученням сучасних інформаційних освітніх технологій. Ірина Міщенко, методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, схвалила діяльнісно-компетентнісний підхід до навчання, покладений в основу проєкту освітніх програм, рекомендувала не випускати з уваги інтегровані курси, які мають місце в сучасній шкільній освіті.

You may also like...