У День української писемності та культури майбутні історики ознайомилися з колекцією стародруків наукової бібліотеки ПНПУ

У навчальному процесі та в майбутній професійній діяльності здобувачі освіти спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (історія) вивчають основи роботи з історичними джерелами, їх використання у наукових дослідженнях.  Бібліотека імені М. Жовтобрюха ПНПУ має у своїх фондах унікальні колекції стародруків ХУІІІ – початку ХХ ст. Відзначення Дня української писемності та культури стало приводом відвідання студентами та викладачами кафедри історії України читального залу № 2, де була розгорнута виставка унікальних видань.

Для майбутніх істориків, археологів, музейників, архівістів директорка бібліотеки Валентина Орєхова та завідувачка відділу Ірина Швидун підготували цікаву розповідь про історію створення колекції. Зокрема студенти 4 курсу дізналися про мецената М. Голубовського, якому належали книги, їхній шлях до Інституту народної освіти на початку 1920-х рр.. Студенти актуалізували знання зі спеціальних історичних дисциплін, архівознавства й архівної справи, побачивши рукописні й друковані давні книги, дізналися про особливості їх зберігання й використання, правила отримання для роботи над дослідженням тощо. Ірина Володимирівна розповіла про технічні умови, дотримання яких продовжать життя унікальних джерел. Також вона розповіла, що найчастіше дослідники використовують друковані праці полтавського історика Івана Францевича Павловського, часопис «Киевская старина». Також студенти отримали роз’яснення працівників бібліотеки з багатьох питань використання джерел і літератури, вимоги до покликань на такі стародруки. Також викладачі і працівники бібліотеки окремо наголосили на необхідності дотримання академічної доброчесності у навчальній і науковій діяльності. Робота в бібліотеці, вміння користуватися пошуковими системами для знаходження інформації, спілкування з працівниками є доброю основою формування у студентів soft skills і hard skills.

You may also like...