Відбулася гостьова лекціядля студентів-істориків

У календарі меморіальних дат української історії 21 травня відзначається як День пам’яті жертв політичних репресій радянської доби. У розрізі вивчення Новітньої історії України здобувачі освіти факультету історії та географії спеціальностей 032 Історія та археологія, 14.0З Середня освіта (історія) прослухали гостьову лекцію «Політичні репресії радянської доби ХХ століття: сучасні виклики, актуальні напрямки досліджень».

На запрошення завідувачки кафедри історії України Людмили Бабенко спікером виступив Роман Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар  відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України Національної академії наук України. Р. Подкур є не лише відомим дослідником діяльності радянських спецслужб і політичної історії України, але й  відповідальним секретарем Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» та наукового журналу «З архівів ВЧК – ГПУ – НКВД – КГБ», головою Національної комісії  з реабілітації  жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Для студентів кожна така зустріч з представниками академічної науки допомагає формувати професійні та комунікативні компетентності, критичне мислення, поглиблює теоретичні знання з історії України ХХ століття. Важливо зазначити, що його праці з історії діяльності радянських спецслужб та політичної історії стали певним історіографічним орієнтиром для сучасних дослідників, тому студенти достатньо добре ознайомлені з публікаціями історика.

Лектор зосередив увагу слухачів на особливостях більшовицького політичного режиму та причинах виникнення механізму репресій, розкрив сучасні методологічні підходи в дослідженні проблеми. Так, він зауважив, що  високий інтерес до напрацювань української історичної науки в цій галузі зберігається у країнах Європи, особливо в контексті сучасних викликів. В оцінці спадкоємності сталінських методів управління суспільством сучасною російською владою значний вплив має саме думка українських істориків.

Роман Юрійович Подкур також повідомив про завершення роботи над виданням 3-томного науково-документального збірника «Відлуння Великого терору», яке буде передане Інститутом історії України бібліотеці ПНПУ імені В.Г. Короленка для використання у навчальному процесі. До збірника увійшли документи, які розповідають про різноманітний склад злочинів, скоєних співробітниками НКВС у період Великого терору, що дало підстави назвати їх «карателями».

Слухачі у своїх запитаннях до лектора порушили низку важливих проблем, які стосуються розуміння процесів історії радянської доби, дослідницької роботи історика, особливостей архівних документів спецслужб тощо. Проф. Людмила Бабенко подякувала за змістовну цікаву лекцію, а Роман Подкур висловив побажання і надалі реалізовувати співпрацю між науковцями Інституту історії України НАН України та кафедри історії України ПНПУ.   

You may also like...