Розпочала роботу ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень»

24 травня 2023 року у Полтавському національному педагогічному університеті розпочала роботу ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень», організаторами якої виступили кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, відділ філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, кафедра філософії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та філософський факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У вітальному слові докторка педагогічних наук, професорка, ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, заслужена працівниця освіти України Марина ГРИНЬОВА та доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Василь ФАЗАН підкреслили важливість філософської освіти та важливість викладання циклу філософських дисциплін у ЗВО, а також засвідчили зосібну підтримку професорсько-викладацького складу кафедри філософії, підкресливши їх досягнення на науковій ниві.

Жваві дискусії під час пленарного засідання, модератором якого виступив доктор філософських наук, професор, декан факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Петро КРАВЧЕНКО, викликали доповіді власне модератора «Протиріччя у вимірах сучасних глобалізаційних процесів», доктора філософських наук, професора кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б.Шада філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Володимира Прокопенко «Етика чеснот: минуле, сучасність, майбутнє», докторки педагогічних наук, професорки кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Ірини ЦЕБРІЙ, кандидатки філософських наук, доцентки, завідувачки кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Наталі ГОЛОВІНОЇ «Людина в сучасному естетизованому суспільстві», кандидатки філософських наук, доцентки кафедри філософії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Катерини Гончаренко «Постмодерна іронія щодо освітнього людиноцентризму», кандидата філософських наук, доцента, професора кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету Сергія Шейка «Деїстичні основи людино центричної концепції Г.Сковороди (критично-порівняльний аналіз)», кандидата філософських  наук, доцента кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ярослава БЛОХИ «Ціннісні орієнтації волонтерів в умовах воєнних конфліктів», кандидата філософських наук, старшого викладача кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Олексія ШТЕПИ «До питання про визначення та класифікацію нематеріальних цінностей в українському дискурсі».

24-25 травня 2023 року учасники конференції будуть працювати на секційних засіданнях «Антропологічні виміри сучасних соціокультурних перетворень» (модератор – Наталя ГОЛОВІНА), «Глобальні і локальні виміри сучасних соціальних процесів» (модератор – Петро КРАВЧЕНКО), «Соціокультурні цінності людства в умовах конфліктогенного суспільства» (модератор – Ярослав БЛОХА), «Людиноцентризм сучасної освітньої парадигми» (модератор – Людмила УСАНОВА). Організатори виражають подяку адміністрації університету за всебічну підтримку наукових ініціатив та учасникам конференції за увагу до неї та активні дискусії.

You may also like...