НА НИВІ ОСВІТНЬОГО І НАУКОВОГО ПАРТНЕРСТВА

Напередодні дня науки викладачі кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання разом і з студентами спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» факультету історії та географії ПНПУ імені В.Г. Короленка долучилися до проведення двох заходів, які ініціювала кафедра історії факультету географії, історії та туризму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне).

18 травня 2023 року відбулося засідання круглого столу «Ідея миру: історичний феномен та реалізація у навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти і закладів вищої освіти України».

На заході було заслухано і обговорено наукові доповіді учасників щодо найважливішої проблеми сьогодення України і світу – питання ідеї миру. У своїх доповідях учасники розкривали суто історико-філософське обґрунтування ідеї миру, аналізували досвід реалізації ідей миру і гуманізму в освітньому процесі ЗВО, а також характеризували практичне значення робіт обдарованих учнів для досягнення нашої перемоги.

Наступного дня, 19 травня 2023 року, здобувачі факультету історії та географії взяли участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії та методик їх викладання». У ній взяли участь представники закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти України. Тематика доповідей охоплювала чотири головні напрями секційних засідань : 1. Актуальні проблеми історії України, 2. Актуальні проблеми всесвітньої історії, 3. Проблеми війни і миру: історичне минуле та сучасні виклики, 4. Сучасні тенденції в методиці навчання історії.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка на конференції представили здобувачка вищої освіти IV курсу Кравченко Марія (тема доповіді – «Р. Рейган і його епоха: історична ретроспектива та оцінки сучасників (Рейганоміка, зовнішня політика, консервативні цінності)»,

здобувач вищої освіти III курсу Сердюк Володимир (тема доповіді – «Африканський театр Холодної війни: минуле і сучасність»),

здобувачка вищої освіти V курсу Гуртова Олександра (тема доповіді – «Розвиток інформаційної компетентності в старшій школі у ході вивчення історії тоталітарних держав ХХ ст.»).

Студенти відзначили високий рівень організації і проведення конференції, отримали досвід презентації своїх наукових розробок. Спільне проведення зазначених наукових заходів сприяє зміцненню співробітництва з представниками академічної спільноти інших ЗВО України, у даному випадку з колегами з кафедри історії факультету географії, історії та туризму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне). Це також дозволяє нашим робочим групам із розробки ОПП за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також стейкголдерам вносити необхідні корективи і зміни до освітніх програм, враховуючи реалії і потреби сучасного освітнього ринку праці.

You may also like...