Успішне завершення навчання здобувачів освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія за програмою внутрішньої академічної мобільності

Студенти IV курсу факультету історії та географії, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (група ІА(мс)–44) Владислав Романенко, Костянтин Бурчак, Аліна Аленіна упродовж другого семестру скористалися своїм правом на академічну свободу. Ф

ОТО в залі засідань троє№ 1 Одним із напрямків її реалізації є програма внутрішньої академічної мобільності. Розширювати її горизонти дозволяють угоди про її проведення між Полтавським національним педагогічним університетом та закладами вищої освіти Полтави й інших міст України. На основі такої Угоди про співпрацю № 79/02-40 щодо реалізації програм академічної мобільності між ПНПУ та ПДАУ студенти-історики виявили бажання вивчати навчальну дисципліну «Теорія політичних процесів», яка є освітнім компонентом освітньо-професійної програми «Політологія» замість навчальної дисципліни «Політична еліта в українській історії ХХ – ХХІ ст.», що корелюються між собою за програмними результатами навчання. 

14 червня на запрошення проректорки з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку ПДАУ проф. Тамари Шаравари й координаторки програми академічної мобільності від ПДАУ доц. Юлії Помаз здобувачі освіти –історики та зав. кафедри історії України, координаторка від ПНПУ проф. Людмила Бабенко відвідали аграрний університет для вручення документів (сертифікатів та академічних довідок), які засвідчують успішне завершення навчання за програмою академічної мобільності.

Студенти В. Романенко, К. Бурчак, А. Аленіна подякували за продуктивну співпрацю, можливість розширити свій досвід навчальної діяльності, плідне спілкування із здобувачами освіти майбутніми політологами.

Проф. Л. Бабенко висловила побажання й надалі розвивати традиції співпраці між студентськими та науково-педагогічними колективами обох університетів.

Інші новини: