Організація і проведення навчальної комплексної краєзнавчо-географічної практики на першому курсі в умовах воєнного стану

Згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік для студентів I курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня факультету історії та географії денної та заочної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) з 16.05.2022 р. до 10.06.2022 р. була організована і проведена навчальна комплексна краєзнавчо-географічна практика.

До програми практики були внесені зміни по причині оголошення в Україні воєнного стану. Під час практики студенти мали можливість познайомитися з територіями, які були заплановані для дослідження, та провести дослідження в своїй місцевості за місцем проживання. Доцент Олександр Федій приділив значну увагу картографічному методу дослідження. Порівнюючи топографічні карти та інтернет-ресурси Google Earth Pro, здійснено спостереження за динамікою площі та рівня води Молочного лиману, розраховані його протяжність й площа, а також побудовано профіль території гідрологічного заказника державного значення «Молочний лиман».

Професор Любов Вішнікіна провела он-лайн екскурсію по біосферному заповіднику «Асканія Нова» та Національному історико-археологічному заповіднику «Кам’яна Могила». Вивчення степових ландшафтів, знайомство з рослинним та тваринним світом об’єктів природно-заповідного фонду та дослідження унікальності природних об’єктів півдня України було визначено в завданнях практики.

Краєзнавчу частину практики було проведено стейкхолдером, заступником директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» асистентом Євгеном Копильцем. В основу роботи краєзнавчих досліджень було покладено вивчення геології, геоморфології, кліматології, гідрології, біогеографії за місцем проживання студентів. Консультації викладачів та самостійна робота студентів поєдналися у досягненні поставленої мети при виконанні завдань комплексної краєзнавчо-географічної практики.

Інші новини: