Засідання студентського наукового гуртка кафедри географії, методики її навчання та туризму

16 грудня 2021 року на кафедрі географії, методики її навчання та туризму відбулося засідання наукового гуртка за участю викладачів, студентів та магістрантів кафедри. Тема засідання, яке провів доктор географічних наук Павло Шуканов, була присвячена теорії і практиці переходу до метагеографії та метатуризму. За участі студентів були розглянуті методологічні особливості формування метагеографічного та метатуристичного простору в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства. Особливу зацікавленість у присутніх викликали питання методики і практики переходу до нової метагеографічної та метатуристичної реальності.

Інші новини: