Етнографічна навчальна мандрівка дорогами Полтавщини

Студенти ІІ курсу (групи ІО-21, ІО-22, ІА(мс)-23) спеціальностей 014.03 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія факультету історії та географії ПНПУ імені В. Г. Короленка, вивчаючи навчальну дисципліну «Етнографія України» та в рамках виховної роботи кураторів цих груп (доц. Лахна О.П., доц. Бороденко О.А., доц. Шаповал Л.І.), 17 вересня 2021 року стали учасниками етнографічної мандрівки. Вона була проведена під керівництвом доц. Шаповал Лариси Іванівни за маршрутом: Полтава – Великі Будища (народний музей українського весілля) – Опішне (Національний музей українського гончарства) – Полтава.

Темами польового етнографічного дослідження у студентів за навчальною програмою були: «Звичаєво-обрядова культура українців», «Поселення та народне житло», «Ремесла та промисли українського народу», які є важливою складовою традиційно-побутової культури етносу.

Об’єкти польового дослідження гарно збережені та відтворені у музейних експозиціях Музею українського весілля (директорка – Оксана Борисівна Тріпольська) та Національного музею українського гончарства в Опішному (директор – Олесь Пошивайло).

Студенти-історики взяли участь у весільному обряді, який проводила Оксана Тріпольська разом із фольклорним колективом «Берегиня», вивчили технологію виготовлення гончарного посуду, його види та способи використання у народному побуті української родини в ході проведеної екскурсії Наталією Кирдан – співробітницею Національного музею українського гончарства в Опішному.

Особливо цінним навчальним етнографічним матеріалом опанували студенти в ході оглядової екскурсії, яку провела доц. Шаповал Лариса Іванівна вулицями Опішного до автентичного місцевого народного житла, яке реконструйоване в етнокомплексі зеленого туризму «Старий хутір».

Українські хати 1914 р., 1928 р., 1930 р., 1960 р. стали об’єктом та предметом польового етнографічного дослідження, які будуть описані студентами для закріплення теоретичних знань із дисципліни «Етнографія України».

Етнографічна мандрівка студентів мала не тільки навчальний зміст, а й виховний характер, оскільки були присутні куратори груп: доц. Лахно Олександр Петрович (гр. ІО-21), доц. Бороденко Олена Анатоліївна (гр. ІО-22), доц. Шаповал Лариса Іванівна (гр. ІА(мс)-23).

Піднесений емоційний стан, дух колективізму, згуртованості, інтелекту сприяв успішному завершенню навчальної мандрівки дорогами Полтавщини.

You may also like...