Поглиблюється співпраця з музейниками міста Полтави

У ПНПУ імені В.Г. Короленка серед багатьох освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, на факультеті історії та географії функціонують освітньо-професійні програми за спеціальністю 032 Історія та археологія. Майбутні бакалаври та магістри набувають фахових компетентностей наукових співробітників музейних установ, вивчають низку навчальних дисциплін, які формують теоретичні знання у галузі музейної справи. Університет, піклуючись про грунтовну підготовку здобувачів освіти, зацікавлений у поглибленні співпраці з потенційними роботодавцями, музейними установами, з якими укладаються Угоди про співпрацю. Так, 17 лютого 2021 року було підписано Угоду з Державним історико-культурним заповідником «Поле Полтавської битви» — одним з найбільш відомих музеїв в Україні та за її межами. Кафедра історії України, на якій розроблені освітньо-професійні програми за спеціальністю 032 Історія та археологія першого (бакалаврського) (гарант – проф. Людмила Бабенко) та другого (магістерського) (гарант – проф. Ігор Сердюк) освітніх  рівнів, має давні традиції проведення спільних наукових і просвітницьких заходів з цією установою за участю студентів-істориків.

З ініціативи доцентки Лариси Шаповал, яка забезпечує викладання низки навчальних дисциплін музеєзнавчого спрямування, відбулася робоча зустріч з директоркою   ДІКЗ «Поле Полтавської битви» Наталією Білан та заступницею директорки з наукової роботи Людмилою Шендрик. У ході зустрічі були обговорені можливості проходження навчальних і виробничих практик бакалаврів і магістрів, проведення практичних занять на базі музею з екскурсознавства, фондової музейної роботи, вивчення сучасних форм комунікації з різними категоріями відвідувачів, іноземними туристами тощо. Музейники презентували новітні технічні засоби, які візуалізують зміст експозицій у 3D форматі, власні медійні і наукові продукти, аудіогіди з текстами, записаними 6 мовами, можливості так званого «інформаційного кіоску» тощо. Лариса Шаповал та Людмила Бабенко запропонували зустрічні спільні проєкти в рамках історико-краєзнавчих досліджень, пам’яткоохоронної справи, організації наукових заходів, стажувань. Наталія Білан і Людмила Шендрик виявили інтерес до перспектив удосконалення освітньо-професійних програм бакалаврського і магістерського рівнів, оскільки виступали їх рецензентами.  Отже до укладених упродовж попередніх років Угод з ДІКЗ «Більськ», Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського, Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному, Державним архівом Полтавської області, додається ще один дієвий інструмент, який розширює освітні можливості студентів спеціальності 032 Історія та археологія.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *