Навчальні практики студентів на кафедрі географії та методики її навчання

14-25 червня 2021 р. для студентів факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Географія)», «Науки про Землю», «Туризм», організували і провели навчальні практики за маршрутом м. Полтава – м. Львів – смт. Ворохта – м. Кам’янець-Подільський – м. Полтава. Для кожної освітньої програми викладачі кафедри географії та методики її навчання запланували і реалізували відповідні завдання. Під час навчальних екскурсій на геологічному та біологічному факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка студенти мали можливість відвідати палеонтологічний, мінералогічний, зоологічний музеї та познайомитися з колекціями гірських порід, унікальними експонатами геологічної історії, тваринним світом не лише України, а й усього світу.

«Комплексна навчальна польова практика» для студентів 1 курсу спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» (керівники – доцент Олександр Федій  та доцент Тетяна Япринець), «Фізико-географічна польова практика» для студентів 2 курсу спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» (керівники – доцент Олександр Федій та асистент Сергій Сарнавський), «Польова практика з вивчення природно-заповідного фонду» для студентів 2 курсу спеціальності 103 «Науки про Землю» (керівники – доцент Вячеслав Єрмаков та професор Сергій Шевчук), «Комплексна ландшафтна польова практика» для студентів 3 курсу спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» (керівник – доцент Анжела Шуканова), «Польова практика з вивчення природно-заповідного фонду» для студентів 3 курсу спеціальності 103 «Науки про Землю» (керівник – доцент Ольга Киналь) передбачали дослідження особливостей природи Карпатського регіону. Студенти мали можливість дослідити особливості рельєфу, геологічної будови, клімату, гідрографічної мережі, рослинного покриву в одній із частин Карпатського біосферного заповідника – Чорногорському заповідному масиві. Програма практик передбачала вивчення зміни природних компонентів з висотою (висотну поясність) та їхню динаміку під впливом діяльності людей. Студенти провели гідрологічні дослідження озера Несамовите та річки Прут, здійснили розрахунки середньодобових температур у горах, фіксуючи дані за допомогою GPS-навігатора.

Завдання «Комплексної навчальної польової практики “Вступ до фаху”» для студентів 1 курсу спеціальності 242 «Туризм» (керівник – доцент Анжела Шуканова) передбачали дослідження туристично-рекреаційного потенціалу Українських Карпат. Студенти вивчили досвід впровадження програми зеленого туризму в гірських населених пунктах.

Студенти та викладачі під час практики традиційно піднялися на гору Говерлу (2061 м) – найвищу вершину України.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *