Методичний онлайн-семінар на кафедрі географії та методики її навчання для бакалаврів з підготовки кваліфікаційних робіт

15 лютого 2021 року на кафедрі географії та методики її навчання пройшли методичні семінари з питань підготовки здобувачами першого рівня вищої освіти бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 242 «Туризм».

У роботі семінарів взяли участь студенти академічних груп Нз-45 та Т(тд)-46 денної форми навчання та їх наукові керівники.

Завідувачка кафедрою Анжела Шуканова розкрила загальні аспекти підготовки кваліфікаційного дослідження, виділила ключові структурні елементи кваліфікаційної роботи та визначила особливості їхнього змістового спрямування, ознайомила здобувачів із завданнями та графіком виконання окремих етапів кваліфікаційної роботи, наголосила на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Професор Любов Вішнікіна та доценти Вячеслав Єрмаков, Ольга Киналь, Олександр Федій детально зупинялися на особливостях підготовки, оформлення результатів досліджень та використання джерел інформації у кваліфікаційній роботі, надавали рекомендації щодо користування бібліотечними фондами Університету та міста. Наукові керівники наголошували на необхідності продуктивного використання студентами часу підготовки кваліфікаційних робіт та раціональної організації роботи. Учасниками семінарів запланована апробація результатів досліджень на цьогорічній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Здобувачі отримали конкретні і вичерпні відповіді на запитання, які виникали в ході роботи семінару.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *