Студенти факультету історії та географії – учасники Міжнародної наукової студентської конференції

Студенти групи ІА(мс)-24 Маляренко Тетяна та Романенко Владислав, які навчаються за програмою внутрішньої академічної мобільності у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) зі студентами ІІ курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»), вивчаючи навчальну дисципліну «Сучасні інформаційні системи в музейній справі», взяли участь у XLIII Міжнародній науковій студентській конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХІХ ст.» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів 2019 р.). В її роботі взяли участь 394 студенти із України, Білорусі, Казахстану, Болгарії, Молдови, Таджикистану. Проходила вона за допомогою онлайн-технологій.

Програма конференції структурно побудована за тематикою 22 секцій: «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи», «Cучасні  виклики та пріоритети розвитку фінансів, обліку, контролю та аналізу», «Право й суспільство: історія та сучасність», «Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний і соціокультурний аспекти», «Актуальні проблеми лінгвістики», «Сучасні проблеми документознавства й інформаційної діяльності підприємств та установ», «Сучасні імперативи глобального економічного середовища», «Менеджмент і підприємництво в умовах креативної економіки», «Сучасні проблеми організації внутрішньої торгівлі в Україні», «Лідерство та управління персоналом у ХХІ ст.», «Прикладні проблеми сучасної економіки», «Математичне моделювання та соціальна інформатика: актуальні напрямки досліджень», «Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст», «Актуальні проблеми експертизи та митної справи: теорія і практика», «Проблеми використання біотехнологій та управління безпечністю товарів», «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства», «Актуальні питання сталого розвитку туризму», «Актуальні проблеми і перспективи розвитку харчових виробництв і ресторанного господарства», «Питання інженерії, обладнання та математики», «Сучасне осмислення історії й культури: події, явища, постаті», «Актуальні проблеми філософії, психології та педагогіки», «Фізична культура і спорт: стан, проблеми, перспективи».

Науковим керівником студентів Маляренко Тетяни й Романенко Владислава є доцент кафедри історії України, викладач дисципліни «Музеєзнавство та музейна справа» – Шаповал Лариса Іванівна.

Тематика доповідей учасників конференції була різноманітною, інформативною: від досліджень якості вищої освіти очима студентів до форм проведення навчальних занять в університетах. Матеріали студентських доповідей вийдуть у науковий обіг у електронному збірнику наукових статей у травні 2020 року.

Інші новини: