Відеомоніторинг дистанційного навчання аспірантів кафедри філософії

Кафедра філософії на своєму онлайн-засіданні 21 квітня 2020 року обговорила планові та поточні питання функціонування аспірантури спеціальності 033 Філософія, в якій у 2019-2020 навчальному році навчається 11 аспірантів.

У ході засідання відбувся моніторинг дистанційного навчання здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія освітньо-наукової програми «Філософія» першого і другого років навчання. Проф. Кравченко П.А., доценти Головіна Н.І., Блоха Я.Є. і Усанова Л.А. встановили зв’язок з усіма аспірантами. На платформі Google Classroom створено навчальні курси; розміщено навчальний контент з дисциплін, методичні вказівки і завдання до практичних занять, викладено вимоги до системи накопичення балів; проводиться перевірка виконаних завдань.

З огляду на те, що аспіранти другого року навчання будуть проходити викладацьку практику, проф. Кравченко П.А. і доц. Головіна Н.І. включили до своїх дистанційних курсів завдання методичного характеру, які передбачають формування навичок написання текстів лекцій, планів семінарських занять, створення тестових завдань тощо. Наступні питання стосувалися підготовки наукових проєктів дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання, обговорення тексту лекції доц. Головіної Н.І. «Сучасні комунікаційні технології в контексті проектування соціального простору», підсумків участі аспірантів у науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії.

Інші новини: